Đặc Sản Nem Nắm Giao Thủy Ở Hà Nội

Đặc Sản Nam Định
Đặc Sản Nam Định
Đặc Sản Nem Nắm Giao Thủy Ở Hà Nội
Loading
/

Nem nắm Giao Thủy là đặc sản riêng biệt của bà con huyện Giao Thủy (Nam Định), là sản vật tiến vua truyền thống từ thời Phủ Thiên Trường (Nhà Trần). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, món nem nắm Giao Thủy được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và đã trở thành “thương hiệu” được truyền tụng trong nhân dân.

Đọc thêm >>>